Rugalmas gondolkodás és vezetés

Rugalmas gondolkodás és vezetés

 A nemzetközi vállaltvetési szakértők és aktív vezetők körében gyorsan terjed egy új vezetési koncepció gondolata, amit " Rugalmas gondolkodás és vezetés"-nek neveznek.

  Az érzelmi tényezőkkel kapcsolatos ellentmondások

 Az emberekről történő gondoskodás és az emberek vezetése elkerülhetetlenül érzelmekkel jár.A vezetők és a munkatársak napi kapcsolataikban részesei sok féle érzelmi megnyilvánulásnak, örülnek, bánkódnak, kedvelnek, haragszanak attól függően, hogy alakul a munkájuk. Ennek ellenére a hagyományos vezetési módszerek jelentős része figyelmen kívül próbálja hagyni az érzelmeket, mint nem számszerűsíthető tényezőket.

 A piaci verseny fokozódása, viszont egyre erőteljesebben igényli az érzelmi tényezők ésszerű alkalmazását az üzleti életben is.A " Rugalmas gondolkodás és vezetés" az érzelmek tudatos alkalmazásának a gondolkodásban és a vezetésben kérdéseivel foglalkozó, jelenleg kialakulóban lévő vezetési koncepció

A nagy kreatív guru, Edward de Bono szerint az életben elkövetett tévedéseink és  hibáink 90%-a  a "merev gondolkodásunkból" fakad, ami azt jelenti, hogy a dolgokat nem vagyunk képesek különböző perspektívákból szemlélni.

 A világhírű vezetéselméleti guru, megállapítása, egy korábban alig tapasztalt kutatási hullámot indított el a merev gondolkodás és vezetés okainak feltárására és egy újfajta, a merev gondolkodás hátrányaitól mentes gondolkodási és vezetési forma kidolgozására.

       A merev gondolkozás és vezetés néhány jellegzetes megjelenési formájaaz alábbi:

  • Döntéseinknél a "minden áron" csak a számszerűsíthető tényezőkre történő támaszkodás,
  • "minden áron" csak a legolcsóbb változat preferálása,
  • "minden áron" a győzelemre törekvés,
  • "minden áron" a legnagyobb hatékonyságra törekvés,
  • "kizárólag" csak a bizonyítványok alapján történő alkalmassági szemlélet,

          A merev gondolkodásnak és vezetésnek az itt felsorolt formáihoz hasonlóan számtalan más formája is van, melyeket a merev gondolkodás és vezetés, mint a legtermészetesebben alkalmazandó formákat tart számon. Az IQ dominanciájú képzettségünk egyenesen ezeknek a formáknak az alkalmazására "kötelez" bennünket.

"A rend a lelke mindennek" elvnek megfelelően érvényesül a nagy kreatív guru, Edward de Bono "solid thinking" elmélete és kevesen merünk a vállalatvezetésről más módón gondolkozni

       A gyakorlati élet azonban lépten-nyomon figyelmeztet bennünket arra, hogy:

  • Döntéseinknél igen jelentősek lennének a nem számszerűsíthető tényezők is,
  • Nem biztos, hogy mindig a legolcsóbb változattal járunk a legjobban,
  • A "csak" a győzelemre koncentrálás esetleg akadályozza, hogy a legjobbat hozzuk ki magunkból,
  • Gyakran az okmányokkal igazoltan felkészült munkatársaknál sokkal hasznosabb és értékesebb munkatársakat is találhatunk.

          A piaci verseny folyamatos erősödése, az EQ, az érzelmi intelligencia ismeretek terjedése arra szorítja a vezetőket, hogy merev gondolkodásukból engedjenek és kezdjék el az érzelmi tényezők figyelembevételét az üzleti élet minden területén.

 A rugalmas gondolkodás és vezetés mellett állást foglaló számos nemzetközi szakértői véleményhez csatlakozik Dr. Dobák Miklós a BKÁE tanszékvezető egyetemi tanára, Lövey Imre és Manohar S. Nadkarni " Az örömteli szervezet " című könyvükhöz írt előszavában, ahol az alábbiakat írja:

 "Lövey Imre és Manohar S. Nadkarni könyve nem egyszerűen szakkönyv.

Ennél sokkal több. Ha úgy tetszik, kiáltvány az üzleti világ számára, amely felhívja a figyelmet arra, hogy a pusztán racionális célfüggvényekben, struk­túrákban, rendszerekben és pénzügyi hatékonysági kritériumokban való gondolkodás rövidtávon ugyan lehet sikeres, de hosszú távon csak az egész­séges és örömteli szervezet biztosítja a cég fennmaradását és állandó alkal­mazkodó képességét."

 Új gondolkodási, vezetési irányzatok

         Az új gondolkodási, vezetési irányzatok egyik kiemelkedő képviselője Csíkszentmihályi Mihály, az Amerikában élő és dolgozó magyar származású tudós, a flow elmélet kidolgozója, aki a boldogság állapotában jelentkező különleges hatásnak kutatásával és annak a vezetésben történő felhasználhatóságával foglalkozik.

Csíkszentmihályi Mihály professzor és a kérdéskörrel foglakozó tudósok és szakértők azt állítják, hogy az emberek a flow állapotban olyan kiemelkedő szellemi és fizikai teljesítményekre képesek, melyeket a flow hatás nélkül elképzelhetetlenek.

A flow elmélet kialakításának elején, először csak a sport és a művészetek területén gondoltak arra, hogy a "tudatosan" előidézett flow hatást használják fel sportcsúcsok és kiemelkedő művészi alkotások elérésére.

A flow kedvező hatásának a sportban és művészetekben történő alkalmazása után hamarosan megjelentek azok a kísérletek, melyek a flow hatást az üzleti életben történő felhasználási lehetőségeit vizsgálták.

A flow kedvező hatásának üzleti célokra történő felhasználásával foglalkozó elmélet, "business flow" névvel kezd elterjedni. A "business flow" lényege, hogy a flow létrejöttének feltételeit elősegítő, vállalatvezetési módszereket dolgoznak ki és alkalmaznak az üzleti, vállalati hatékonyság növelésének támogatására.

          A legutóbbi időben, a témának újabb lendületet adott Damian Hughes "Liquid thinking"  és a "Liquid leadership"című könyveinek megjelenése, melyekben számos konkrét példa bemutatásával hívja fel a "liquid gondolkodás és vezetés" alkalmazásával elért kiemelkedő eredményekre.

 Rugalmas gondolkozás

 A rugalmas gondolkozás egyik lényeges eleme a két agyféltekkel egy időben történő gondolkodás.

 A gyakran egymással összeütköző racionális és érzelmi tudatunkat össze kell "békítenünk" és együttes munkára, együtt gondolkodásra kell "rászokatnunk".

A rugalmas gondolkozás másik lényeges eleme a tudatos tudatunk és a tudatalattink egy időben történő együttes alkalmazása.

A rugalmas gondolkozás itt említett két fontos eleme biztosítja azt, hogy gondolkodásunkban, a maguk egyre növekvő jelentőségének megfelelően szerepeljenek az érzelmi tényezők és tudatos tudatunk információit egészítsük ki tudatalattink szinte kimeríthetetlen sok információinkkal.

         Az érzelmekkel történő tudatos foglalkozás megteremti annak a lehetőségét, hogy az érzelmi tényezőket az élet és az üzlet szempontjából kedvezően alkalmazzuk.

         Az érzelmi tényezők tudatos alkalmazása, az eltúlzott racionalitásra törekvés után egy új "korszakot" nyit a gondolkodásunkban és a vezetésben.

Az első, amit az új korszakról el lehet mondani, hogy az érzelmi tényezők figyelembevételével történő gondolkodás lényegesen több lehetőséget kínál, mint a rideg racionalitás vezérelt gondolkodás. Az érzelmi tényezőkkel történő gondolkodás olyan előnyöket képes biztosítani, melyek számos helyzetben megoldást eredményeznek olyan szituációkban is, amelyekben az "érzelem nélküli" gondolkodás már értelmetlennek látszik.

         Az érzelmi tényezők figyelembevételével történő vezetés gyakran sokkal eredményesebb, mint a szigorúan csak a racionális tényekre alapuló vezetés.

         Az érzelmi tényezők figyelembevételével járó kedvező hatások a gondolkodásban és a vezetésben abból származnak, hogy az érzelmek megfelelő alkalmazás esetén, a bennünk "rejlő" képességek jobban hasznosulnak.A túlzott racionalitásra törekvés ugyanis gátolja azoknak a képességeknek a hasznosítását, melyek felett tudatos tudatunk kontrolja nem látszik biztosítottnak. A "tutira menés" jelszava azt jelentette, hogy mellőzni kell mindent, amit nem tudunk előre kiszámítani. Ez a merev gondolkodás és vezetés minden törekvése ellenére nem tudott hibátlan lenni, de viszont kizárt egy jó néhány olyan lehetőséget melyekben az érzelmi tényezők "ésszerű" hasznosításával lényegesen jobb eredményeket lehetett volna elérni.

          Az "Rugalmasgondolkodás és vezetés" anélkül, hogy csökkentené a racionalitásra törekvéssel elérhető eredményeket, esélyt nyit a korábbi eredmények túlszárnyalásához.

         Amíg a racionalitásra törekvés egyik meghatározónak hitt tényezője az IQ, addig az érzelem alapú gondolkodás és vezetés meghatározó tényezője az IQ-EQegyensúly. Az elmúlt évszázad IQ dominanciájú nevelése és oktatása sajnos még hosszú időn át továbbra is "hátráltatja" az érzelmi tényezők tudatos gyakorlati alkalmazását. Az igazán korszerű oktatás és képzés viszont igyekszik a kiegyensúlyozott IQ-EQ bázisú elveket alkalmazni.

 Budapest, 2009.10.11.

 

Dr. G. Tóth Károly

Az ANTENNA HUNGÁRIA nyugdíjas stratégiai igazgatója és műszaki vezérigazgatója,

a STRATKOM tanácsadó Kft  vezérigazgatója

A VÁSÁRLÁS NAGYON EGYSZERŰ ÉS GYORS!
Könyvem megvásárlásához kattints az elektronikus könyvek, hivatkozásra,majd válaszd ki a megvásárolni szándékozott könyvet, cikket.  Ez után, az irányítást követve, add meg az e-mail címet, ahová elküldésre kerül a PDF, e-book, valamint a számlázási adataid. A fizetési mód kiválasztása után küldheted el rendelésed. A könyv értékének beérkezése után, e-mailhez csatolva kapod meg a könyvemet.