MENTORPÁR (MP)

in

MENTORPÁR (MP)

Személyiségformáló módszer

 

A mentorpár egy személyiségformáló rendszer, egy teljesen új szemléletű együttműködési forma, melyben a felel, a saját nézőpontjukból nézve segítik egymást.

Az MP módszer időszerűségét az adja meg, hogy az egyre gyorsulóbb változások mellett mindenkinek szüksége van a környezetének több szempontból történő figyelemmel kísérésére.

A mentorpárok összetétele nagyon változatos lehet, de meghatározó szempont, hogy a párok lehetőleg valamilyen szempontból eltérő helyzetismerettel rendelkezzenek.

Főbb mentorpárok között említhetők az alábbiak:

-         nő-férfi mentorpár

-         idős-fiatal mentorpár

-         műszaki-humán beállítottságú mentorpár

-         fizikai-szellemi tevékenységű mentorpár

-         stb.

A számos mentorpár lehetőség közül a személyiségformálás területén legalkalmasabbnak az idős-fiatal mentorpár tekinthető.

Ebben az esetben az idősebb mentor fél szinte tükröt mutat a fiatal mentor félnek, hogy mivé fog válni, míg a fiatal mentor fél inspirációt adhat az idős mentor félnek olyan aktivitásokhoz, melyet az ilyen inspiráció nélkül nem végezne.  Szerencsés az a mentorpár, melyben mind a két mentor fél rendelkezik olyan ismeretekkel, tulajdonságokkal, melyekkel a másik fél személyiségét jó irányba formálhatja.

Az idős-fiatal mentorpáros esetében jól érvényesülhetnek az alábbi szlogenek:

-         „A fejlődéshez olyanokat tanulmányozz, akik valamilyen tekintetben előtted járnak”.

-         „Ha biztonsággal akarsz az élen járni, tanuld meg a követőidtől, amit jobban tudnak, mint Te”.

Ez a két szlogen tökéletesen leírja az idős-fiatal mentorpáros kölcsönösen előnyös egymásra hatását.

A fiatal mentor fél sokat tanulhat az idős mentor fél életútjából, módszereiből, és hasznos tapasztalatokat szűrhet le a maga sorsának alakításához felerősítve a jó, pozitív példákat és tompítva, kiszűrve a negatív, visszahúzó jelenségeket.

Az idős mentor fél sokat tanulhat a fiatal mentor fél nála nyilvánvalóan ambiciózusabb gyakorlatából, felhasználva azokból mindazt, mellyel saját életvitelét kedvezőbben formálhatja.

A mentorpárok együttműködése nagyos sokféle lehet, de nagyon fontos az egymás iránti feltételnélküli bizalom, és kölcsönös tisztelet. A mentor felek egymásra hatása elsősorban a kölcsönös megtapasztalások alapján történik, ami azt jelenti, hogy a felek valamilyen rendszerességgel megosztják egymás legújabb, és korábban megszerzett tapasztalataikat.

A mentorpár működésének alaptörvénye a bírálat nélküli jobbítás, ami azt jelenti, hogy a felek elsősorban a jó tapasztalataikat igyekeznek átadni, és engedik, hogy a másik fél a saját hibáiból tanuljon.

Az eredményes mentorpáros munkájához tanácsos, hogy a felek az együttműködés kezdetén kölcsönösen valljanak legbelsőbb tapasztalataikról, sikereikről, kudarcaikról, volt és mindenkori álmaikról, ábrándjaikról.

A mentorpárok akkor tudnak eredményesen hatni egymás személyiségformálására, ha valamilyen rendszerességgel újra és újra áttekintik egymás tevékenységét, ami történhet akár szorosabb együttműködés, vagy egyszerűen rendszeres figyelemmel kísérés útján is.

A mentorpárosok az együttműködésük hasznosságát sokféleképpen elismerhetik, honorálhatják, de soha ne kerüljenek egymástól függő viszonyba, mert az torzítja a mentorállás eredményét.

Budapest, 2017.01.10.

                                                                  GTK