SZERETET ÉS JÓSÁG

DR. G. TÓTH KÁROLY

 

SZERETET ÉS JÓSÁG

 

ELSŐ LÉPÉSEK A SZERETETBOMBA KIFEJLESZTÉSÉHEZ

 

IMG_3356-2

 

 

 

 

 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

 

 

BEVEZETŐ

A SZERETET ÉS A JÓSÁG HATALMA

A SZERETETBOMBA

SAJÁT KÍSÉRLETEM

SZERETET ÉS JÓSÁG EPILÓGUS

ARS POÉTIKÁM 

BEVEZETŐ

Sok vállalatvezetési és életviteli tanulmányaim és személyes tapasztalatom alapján egyre meggyőzőbben hiszek abban, hogy az életünkben a szeretet, és a jóság a legfontosabb.

Az utóbbi évszázadban kialakult IQ dominanciájú oktatás, neveltetés hatására mindennapi életünket az anyagi racionalitásra törekvés jellemzi, ami szinte már teljesen kiszorítja életünkből az érzelmeket. A neveltetés, tanítás, képzés elsősorban arra irányul, hogyan szerezzünk minél több anyagi javakat, és alig hallunk valamit az érzelmeink fontosságáról. Szinte eltűnőben van a romantika és a varázslat. Az anyagi javak megszerzése minden időnket igénybe veszi. Nincs időnk szépirodalmi könyveket olvasni, színházba, moziba járni. Lassan már a személyes kapcsolat is a telefonálásban merül ki.

Mindezeket látva és tudva elhatároztam, hogy a magam lehetőségeivel legalább a közvetlen környezetemben megpróbálom egy kicsit enyhíteni ezt a mindent háttérbe szorító anyagiasságot, és egy tömör kis írásban összefoglalom a szeretet és a jóság hihetetlenül fontos szerepét sorsunk alakításában. 

A SZERETET ÉS A JÓSÁG HATALMA

(Szakirodalmi háttér)

A szeretetről és a jóságról már nagyon sok szépet írtak. Könyvek, versek, novellák, filmek szóltak és szólnak a szeretet és a jóság csodáiról.

A szeretetről és a jóságról írtak jelentős többsége a konkrét eseteket mutatja be, ahol ezek érvényesültek, megtörténtek.

Az utóbbi időben azonban két olyan jelentős hír kelt szárnyra, mely filozófiai és tudományos szinten hivatkozik a szeretet és a jóság hatalmára. Mind a két írás azt sugallja, hogy a szeretet és a jóság az a világot megváltani képes hatalommal rendelkező elem.

Einstein a lányához írt levelében az alábbiakat írja: 

„Amikor a relativitás elméletét indítványoztam, nagyon kevesen értettek csak meg, amit pedig most felfedek az emberiség előtt, az ugyancsak a világ félreértéseibe és előítéleteibe fog ütközni.

Kérlek, addig őrizd meg ezeket a leveleket, ameddig csak szükséges, évekig, évtizedekig, ameddig a társadalom eléggé fejlett nem lesz ahhoz, hogy el tudja fogadni azt, amit alább kifejtek.

Létezik egy rendkívüli erő, amelyre, legalábbis máig, a tudomány nem talált formális magyarázatot. Ez az az erő, amely mindent magába foglal és irányít, ami az Univerzum minden egyes jelensége mögött áll, és amit még nem  azonosítottunk. Ez az Univerzális erő a szeretet.

Amikor a tudósok az Univerzum egyesítő elméletét megfogalmazták, megfeledkeztek a legerősebb láthatatlan erőről. A szeretet a fény, amely bevilágítja azokat, akik adják, és azokat, akik kapják. A szeretet gravitáció, mert az embereket egymáshoz vonzza. A szeretet erő, mert megsokszorozza a jót, és esélyt ad az emberiségnek arra, hogy ne pusztuljon bele saját vak önzőségébe. A szeretet kibontakozik és megnyilvánul. A szeretetért élünk és halunk meg. A szeretet Isten és Isten a szeretet.

Ez az erő mindent megmagyaráz és értelmet ad az életnek. Ez az a változó, amelyet túl sok ideje megtagadtunk, lehet, hogy azért, mert félünk a szeretettől, mert ez az Univerzum egyetlen energiája, amelyet az emberi lény még nem tanult meg kénye kedve szerint irányítani.

A szeretet leírására egy egyszerű helyettesítést alkottam meg, az egyik leghíresebb egyenletemben. Ha az helyett elfogadjuk azt, hogy a világot meggyógyító energia kifejezhető a szeretet és fénysebesség négyzetének szorzatával, akkor arra következtethetünk, hogy a szeretet a létező legerősebb erő, mert nincsenek határai.

Az emberiség azon kudarca után, hogy irányította és felhasználta az Univerzum többi forrásait, amelyek végül ellene fordultak, igen sürgető lenne egy másfajta energiaforrásból töltekezni…

Ha azt akarjuk, hogy fajunk túléljen, ha fel akarjuk fedezni az élet értelmét, ha meg akarjuk menteni a világot annak minden tudatos élőlényével, akkor a szeretet az egyetlen válasz.

Talán nem vagyunk még készek szeretetbombát létrehozni, egy elég erős szerkezetet, ami elpusztíthatná a bolygót romboló gyűlöletet, hiúságot és kapzsiságot.

Mindezek ellenére, minden egyén magában hordoz egy kicsi, de erős szeretetgenerátort, amely energiája arra vár, hogy kiszabadítsák. Amikor megtanuljuk felajánlani és elfogadni ezt az Univerzális energiát, drága Lieselr, akkor ki fogjuk tudni jelenteni, hogy a szeretet mindent legyőz, hogy bármit túlél, mert a szeretet az élet esszenciája.

Mélységesen bánom, hogy nem tudtam kifejezni mindazt, ami a szívemben van, ami egész életemben csendesen dobogott érted. Talán túl késő bocsánatot kérni, de mivel az idő relatív, szükségét érzem elmondani neked, hogy Szeretlek, és te juttattál el a végső válaszhoz!

Édesapád, Albert Einstein.”

Bár többen vitatják a levél eredetiségét, a felvetett gondolat ettől függetlenül elgondolkodtató.

A másik jelentős hír, hogy a Dalai Láma „Az érzelmi intelligencia” című könyv írójával, Daniel Golemannal folytatott beszélgetésiben a jóságot jelölte meg annak a hatalomnak, ami még megmentheti a végzetébe rohanó világot. 

"A XIV. Dalai Láma több mint ötven éve segíti az emberiséget tanításaival. Régi barátja, a pszichológus és újságíró Daniel Goleman kérdéseire válaszolva most feltárja, hogyan gondolkodik a jövőnkről és a jelenkor legégetőbb kérdéseiről: a gazdasági helyzetről, a háborúkról, a fenyegető ökológiai katasztrófákról, a társadalmi egyenlőtlenségekről.

A jóság hatalma nem csupán a tibeti buddhizmus legmagasabb rangú spirituális tanítójának példa értékű életútját beszéli el, de a legfontosabb gondolatait is közvetíti, amelyeket igaz történetekkel támaszt alá olyan emberekről, akik a láma elképzeléseit, tanításait a gyakorlatban is megvalósították.

A történelem menete, a jövőnk a 80. születésnapját a könyv megjelenésével ünneplő Dalai Láma szerint még megváltoztatható. A kulcs: az emberi tudat átalakítása, a romboló érzelmek száműzése, az együttérzés, az egyetemes erkölcs és a felelősségvállalás megerősítése. A jóság olyan hatalom vallja a láma, amely boldogabbá teszi az életünket, és célt is ad neki. Ha a jövőben egy békésebb és harmonikusabb világban szeretnénk élni, meg kell, hogy szívleljük ezt a tanítást."

 

Elgondolkoztató ez a két hír, hisz a tudomány, a technika olyan magas szintet ért el, hogy az ember már ostromolhatja a Világmindenség legtávolabbnak ismert részeit is, a nanotechnikával képesek vagyunk az atom szerkezetének átalakítására, a géneket képesek vagyunk átformálni, és mindezek „ellenére” a világ megváltását ez a két világszerte elismert személyiség mégis a szeretetben és a jóságban látja. 

Vállalatvezetői módszerek kutatójaként ezek a hírek azt sugallják a számomra, hogy ez a két kiemelkedő személyiség a világ megváltásának lehetőségét nem a technika, a tudomány területéről, hanem az emberi tulajdonságoktól, a jó emberi tulajdonságoktól várja.

Lehetséges lenne, hogy a szeretet és a jóság erősebb minden tudományos eredménynél és minden technológiai csodánál?

A kérdésre adandó válasz előtt itt van még egy kérdés: Miért kellene a világot megmenteni, hisz a keresztény vallás tanítása szerint Jézus a kereszthalálával már megváltotta az emberek bűneit. Ez a megváltás talán nem egyszer és mindenkorra szól?

Tudományos kutatóként belátom, hogy ezeket a kérdéseket sem én, sem mások helyállóan megválaszolni nem tudják, de fáradhatatlanul keressük, hogy mi lehet az, ami a világunkat szebbé, jobbá teszi. 

Érthető, hogy minden ember elsősorban a saját szakmai területén keresi a világ megváltásának lehetőségé. Ezt tette Einstein és a Dalai Láma is. Itt vagyok például én is a magam területén. Néha azt gondolom, hogy az időskori fiatalság koncepciójának felismerésével megváltottam a világot, de legalábbis azt remélem, hogy sok kedves idősödő embernek tudok vele örömet, boldogságot szerezni. És ez éppen elég, mert miért is akarja akárki is megváltani a világot? Azért, hogy az emberek örömteli, boldog életet tudjanak élni. Létezhet más cél is? Nem hiszem!

Nagyon remélem, hogy ez az okfejtésem helytálló, és akkor máris felírhatjuk a világ legfontosabb képletét:

Öröm, boldogság= szeretet x jóság

 

ÖB = SZ x J

Ugye, milyen egyszerű, és nagyszerű? Kell ennél több? Jósággal teli szeretet? Ezért érdemes élni, ezt érdemes adni, ezt érdemes kapni!

Szóval lehet, hogy ennek a két kiváló embernek teljesen igaza van? A szeretet és a jóság a két legnagyobb hatalom, ami képes legyőzni minden rosszat, minden gonoszságot, minden szenvedést? Lehet, és remélem, IGAZ is!

A tudós, a kutató, ha jót akar, ha szeretetből jót akar, akkor olyan dolgokat fog felismerni, amik örömet, boldogságot jelentenek az embereknek. 

A politikus, az államférfi, ha jót akar, ha szeretetből jót akar, akkor úgy fogja feladatát végezni, hogy munkájával örömet, boldogságot szerezzen az embereknek. 

Lehetséges lenne egy ilyen világ is? Nagyon nehéz elképzelni hisz napjainkban, ami az egyik embernek öröm, boldogság, az rendszerint a másiknak bánat és szomorúság. Az egyik ember győz, a másik vesztes. Az egyik ember nyer, a másik veszít. 

Mi lenne, ha végre mindenki győzne, mindenki nyerne, és senki nem lenne legyőzött és vesztes?

Erre jelenleg én is egyetlen lehetőséget látok azt, hogy ha mindenki megismeri és magáénak vallja az én boldogság-képletemet: 

Öröm, boldogság = szeretet SZOROZVA jósággal

Abban a világban, ahol ez a képlet érvényesül, ott csak nyertesek, ott csak örvendező, boldog emberek élhetnek, hisz ha mindenkinek az az öröm és boldogság, hogy szeretettel jó a másik emberhez, akkor a másik ember is csak örömben, jóságban részesül. 

Milyen egyszerű ezt kitalálni, de szinte lehetetlen megvalósítani.

Einstein és a Dalai Láma abban reménykedik, hogy az emberek előbb-utóbb felismerik a relativitásnál is jelentősebb törvényt, a szeretet és jóság törvényét, mely minden más törvénynél erősebb.

Szentendre, 2015.08.15.                     GTK  

A SZERETETBOMBA

(Mit kell tennünk?)

Einstein a leányának írt állítólagos levelében azt írta, hogy az emberek még nem találták ki a szeretetbombát. 

Einstein állítólagos levelében azt írta:

„Talán nem vagyunk még készek szeretetbombát létrehozni, egy elég erős szerkezetet, ami elpusztítaná a bolygót romboló gyűlöletet, hiúságot, és kapzsiságot”.

Fantasztikus gondolat! Szerintem, azonnal ki kellene fejleszteni a szeretetbombát.

Mire várunk?

Miért nem kezd azonnal minden kormányzat szeretetbomba fejlesztésbe?

Micsoda tolongás volt, amikor az atombomba kifejlesztéséről volt szó!

Lehetséges, hogy atombombát könnyebb volt fejleszteni, mint szeretetbombát?

Mi is volt az atombomba kifejlesztőinek fő feladata?

Olyan elrettentő erejű, hatású bombát kell fejleszteni, hogy azok hatására mindenki, minden agresszív hatalom kapituláljon. Az atombomba sikerült, valóban elborzasztó hatása van. Nem csoda, hogy azóta minden uralkodni vágyó hatalom ezt meg akarja szerezni.

Az atombomba fejlesztésekor egyszerű és nagyon világos volt a feladat, de milyen legyen egy szeretetbomba?

Einstein ezek szerint valamilyen „szerkezetben” gondolkodott, de ebben az esetben szerintem valószínű nem szerkezetről, hanem egy „ideáról”, egy eszményi szép ideáról van szó, ami elháríthatatlanul átjárná minden ember fejét és könyörtelenül szeretetre, jóságra állítaná be azokat. Erre volna ma nagy szüksége az emberiségnek.

Igen, a szeretetbombának nem rombolni, hanem befolyásolni kell, méghozzá elháríthatatlan erővel.

Ezek ismeretében, mit várunk el a szeretetbomba fejlesztőitől?

Fejlesszenek ki egy olyan ideát, ami bekerülve az emberek fejébe, ott szeretetet, jóságot, békességet teremt.

Hirdessünk szeretetbomba fejlesztési pályázatot!

Vajon melyik lesz az a nagyhatalom, akinek előbb lesz szeretetbombája, mint a többinek, amivel sakkban tudja tartani mindazokat, akik nem a szeretet, és jóság oldalán állnak.

Létezik olyan nagyhatalom, akinek érdekében állna egy ilyen „elrettentő” szeretetbomba kifejlesztése?

Lássuk csak, melyik állam hány százalékot irányozna elő a nemzeti jövedelméből egy ilyen szeretetbomba fejlesztésére?

Ugye, sejtik a válaszokat?

„Ugyan kérem, csak nem gondolják komolyan, hogy egy ilyen szeretetbombát ki lehetne fejleszteni?”

A kérdés azonban nem az, hogy ki lehetne-e egy ilyen szeretetbombát fejleszteni, hanem az, hogy akarunk-e egy ilyen minden gazságot, zsarolást, kegyetlenkedést elrettentő szeretetbombát kifejleszteni?

A szeretetbomba kifejlesztése lehetséges még akkor is, ha nagyon sokba kerül, talán többe, mint az atombomba kifejlesztése került. 

Az is lehet, hogy a szeretetbombát csak a világ összes hatalmának az összefogásával lehet kifejleszteni, de ha akarjuk, ki lehet fejleszteni.

Már a szeretetbomba fejlesztésének kérdése önmagában is választóvonalat fog húzni a szeretet, a jóságot akarók és a gyűlöletet, gazságot élvező, pártoló emberek között.

Az atombombát sikerült még időben kifejleszteni és elrettentő hatását bemutatni a világnak. 

Az első atombomba bevetésének jogosságát, hasznosságát sokan vitatják, de tény, hogy elrettentő hatása a mai napig él. 

Vajon a szeretetbombát sikerül-e még azelőtt kifejleszteni és elrettentő hatását bemutatni, mielőtt a gyűlölet, gazság elpusztítja a világot?

Sajnos a szeretetbomba kifejlesztése még csak a felvetés, a gondolkodás szintjén van, még sok embernek tovább kell szenvedni ahhoz, hogy az emberiség belássa, hogy a szeretetbombára sokkal nagyobb szüksége van, mint az atombombára és hogy a szerető, jó emberek elérjék, hogy fejlesszünk szeretetbombát.

Einstein szerint „mindezek ellenére, minden egyén magában hordoz egy kicsi, de erős szeretetgenerátort, amely energiája arra vár, hogy kiszabadítsák”. 

Nagyon érdekes és a továbblépéshez fontos Einsteinnek ez a megjegyzése, melyből arra lehet következtetni, hogy talán a szeretetbomba nem is egy nagy, hatalmas bomba, hanem elszórt, nagyon sok apró szeretet bombácska, melyek együttesen képesek elrémisztő hatást kelteni a gonoszság, a kegyetlenség ellen. 

Személyes véleményem szerint valószínű, hogy létezik egy olyan szeretettelítettségi szint, amikor a szeretetbomba felrobban.

Ennek a szintnek az értéke az én elképzelésem szerint az, amikor az egyes embercsoportokban a szeretet, a jóság mellett állók legalább egy fővel meghaladják az ellenzőket.

 

Szeretettelítettségi szint = embercsoportok fele + 1 fő

 

Ami azt jelenti, hogy az egyes embercsoportokban a szeretet, a jóság akkor kezd felülkerekedni, ha a csoportnak a fele és még + 1 fő bekapcsolta a szeretetgenerátorát.

Annak érdekében, hogy ezt a szeretettelítettségi szintet mielőbb elérjük, nekünk, nekem, neked, önnek is minél előbb be kell kapcsolni a bennünk lévő szeretetgenerátort.

Minél több szeretetbomba robban, annál jobb lesz ez a világ.

Ez az én kis összefoglalásom a szeretetbombáról bizonyára még nagyon kezdetleges elveket tartalmaz, de abban bízom, hogy lesznek, akik sokkal jobban értenek a szeretetbomba fejlesztéséhez, mint én, és talán felfigyelnek erre az igényre, mert ki merné tagadni, hogy a szeretetbombára sokkal nagyobb szüksége van az emberiségnek, mint az atombombára.

Szentendre, 2015.08.17.                     GTK

 

 

SAJÁT KÍSÉRLETEM

Bár nem vagyok bombaszakértő, magam is kísérletet teszek, hogy kifejlesszek egy SZERETETBOMBÁT! Tudom, hogy nagy merészség egy ilyen lépésre vállalkozni, de azt gondolom, hogy a cél olyan nagy és nemes, hogy ennek elérésére még a legnagyobb kockázatot is vállalni kell. Imre, itt van az én első SZERETETBOMBA változatom.

GTK KÍSÉRLETI SZERETETBOMBA

ACHTUNG! WARNING! ATTANZIONE!

A MOST KÖVETKEZŐ SZÖVEG EGY GTK KÍSÉRKETI SZERETETBOMBA!

A szeretetbomba a szeretetnek, jóságnak ellenállók esetében súlyos érzelmi károsodást okozhat, ezért 15 év alatti és 95 év feletti emberek ellen alkalmazni szigorúan TILOS!

Figyelem! Ez egy pszichológiai bomba! Ez a szeretetbomba az érzelmekre hat! 

A GTK KÍSÉRLETI SZERETETBOMBA

PSZICHOLÓGIAI BOMBA!

GTK KÍSÉRLETI SZERETETBOMBA

UTOLSÓ FIGYELMEZTETÉS!

Aki ezt elolvassa nem fog tudni szabadulni a SZERETET szó erejétől és beindul a szeretetgenerátora, amit nem lesz képes kikapcsolni!

A fogamzásunk pillanatában egy kicsi, de rendkívül erős szeretetgenerátort kapunk a Sorstól, ami itt szunnyad bennünk mindaddig, míg valakinek ki nem mondjuk, hogy SZERETLEK.

Amikor azt mondom valakinek, hogy SZERETEM, ez azt jelenti, hogy én minden körülmények között neki csak örömet és boldogságot akarok szerezni.

Az, aki tudja, hogy SZERETEM, az meg van győződve arról, hogy én bármit teszek, azt azért teszem, hogy neki örömet, boldogságot szerezzek.

IMG_3356-2

Amikor valaki azt mondja nekünk, hogy SZERET, akkor el kell hinnünk, hogy az bármit csinál, azért csinálja, hogy nekünk örömet, boldogságot szerezzen.

 

EZ A SZERETETBOMBA azt a célt szolgálja, hogy mindenkit elgondolkoztasson, hajlandó-e kimondani azt a szót, hogy SZERETLEK és képes-e beindítani a benne szunnyadó szeretetgenerátort, vagy megállapítja magáról, hogy nem képes SZERETETET adni, és nem is számíthat őszinte SZERETETRE!  

Aki hajlandó tiszta szívvel kimondani, hogy SZERETLEK, abban az erre a szóra beindult szeretetgenerátor ellenállhatatlan érzelmi sugárzást bocsájt ki, ami képes mások szeretetgenerátorát is beindítani és kimondatni másokkal is, hogy SZERETLEK és beindítja azok szeretetgenerátorát.

Mostantól kezdve Te nem szabadulhatsz a SZERETET szó hatalma alól! 

Ez a SZERETETBOMBA mindig eszedbe fog jutni és nem hagy nyugodni, míg ki nem mondod, hogy SZERETLEK! 

- - -

  Ez egy kísérleti szeretetbomba, aminek jelenleg vizsgáljuk a hatásait.

 

Szentendre, 2015.08.18.                     GTK 

SZERETET ÉS JÓSÁG EPILÓGUS

Ezzel a kis füzetecskével én megtettem az első lépésemet a szeretet és jóság jellemezte világ felé. Nem vagyok naiv, tudom, hogy ez a kis füzetecske még csak vízcsepp sem a tengerben, de legalább egy halvány reménysugár, hogy hinni tudjunk abban, hogy ez a világ szebbé, jobbá, szerethetőbbé tehető. Ahhoz, hogy az IGAZI SZERETETBOMBA kifejlesztésre kerüljön, még nagyon sok mindent kell tenni.

Bár hiszek az emberi intelligencia erejében, de ennek ellenére valószínű, hogy az emberiségnek még egy nagyon fájdalmas csapást el kell viselnie ahhoz, hogy egyértelműen megtudja, hogy az emberiség fennmaradásához elengedhetetlen a SZERETETBOMBA kifejlesztése.

A tudósok körében egyre erőteljesebb az a nézet, amit magam is vallok, hogy ITT AZ IDEJE, HOGY AZ EMBERISÉG A SZELLEMISÉGET, AZ ESZMEISÉGE

T ELŐBBRE HELYEZZE, MINT A TECHNOLÓGIÁT!

Hiszek abban, hogy az emberiség még ebben az évszázadban alapvető fordulatot vesz, és a fejlett technológia mellett megteremti a fejlett ember-, és eszmeismeretet is.

Az igazán hatékony szeretetbombát akkor tudjuk kifejleszteni, amikor megismerjük a gondolatátvitel technológiáját, amikor megismerjük a pszichénk lényegét, amikor kezdünk többet tudni a szellemiségünkről, mint anyagi-, biológiai létünkről.

Szentendre, 2018.06.14

GTK

 

   

ARS POÉTIKÁM

header2

almalogó (3)             IMG_2674

1989 KarcsiAz élet csodálatosan szép, csak a szépséget fel kell ismernünk.

Az élet minden pillanata, minden mozzanata tele van kihívásokkal, küzdelmekkel, örömökkel és bánatokkal, rajtunk múlik, hogy minek adunk nagyobb esélyt. Az élet értékei akkor válnak igazán sajátunkká, ha képesek vagyunk azokat másokkal is megosztani. Minél többet nyújtunk, adunk másoknak, annál teljesebb, gazdagabb lesz a saját életünk.

Nem az a fontos, hogy kik vagyunk – öregek, vagy fiatalok, gazdagok, vagy szegények-, hanem az, hogy MIT CSINÁLUNK ÉS HOGYAN ÉLÜNK!

London, 2007.06.18.

„Hassunk, alkossunk, gyarapítsunk,

Hogy hosszú tartalmas, békés, boldog életet élhessünk”